Oferta

Projekty specjalne

Zamknięcie pokładowe z trapem

Według indywidualnego zamówienia proponujemy:

Elektrohydrauliczne zamknięcie wodogazoszczelne stalowe z nachylonym trapem i urządzeniem do automatycznego otwierania i zamykania zamknięcia,
a także rozłożenia i złożenia trapu w nieiskrzącym wykonaniu z własnym napędem i systemem sterowania.

Hydrauliczny żuraw konsolowy Q=0,5t L=2,4m

Zamontowany i oddany do eksploatacji żuraw na statku naukowo-badawczym.