Ochrona danych osobowych

Jesteś naszym kontrahentem i zastanawiasz się, jak dbamy o Twoje dane?

Zapoznaj się, proszę z informacją odnośnie przetwarzania danych osobowych.

Mając na uwadze bezpieczeństwo Twoich danych osobowych pragniemy poinformować, że przetwarzamy je w sposób bezpieczny oraz zgodny z prawem (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również zwane „RODO”.

1. Kto jest Administratorem Twoich danych?

Administratorem danych osobowych jest Polish Baltic Company PHZ N. Kuzniecow, K. Smoleń S.J.,
z siedzibą w 80-257 Gdańsk, ul. Słowackiego 69/1, tel.: +48 58 305-47-09.

2. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane?

Dane przetwarzamy w celu:

 • wywiązania się z postanowień łączących nas umów, pozyskania i złożenia ofert na poszczególne produkty i usługi. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b, RODO;
 • udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, RODO;
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f, RODO;
 • rozpatrywania reklamacji. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b, RODO;
 • udzielenia wsparcia przy organizacji wyjazdów służbowych. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b, RODO;
 • organizacji targów branżowych. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b, RODO;
 • archiwalnym. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, RODO.

3. Czy dane mogą być dalej udostępnione?

Przekazywanie danych może mieć miejsce w przypadku współpracy naszej firmy z podwykonawcami lub usługodawcami. Są to firmy hostingowe, kurierskie, spedycyjne, agencje celne.

Dane mogą być też przekazywane organom publicznym w celu wywiązania się naszej firmy z obowiązujących przepisów prawa.

Jeśli okaże się to niezbędne, pewne dane mogą zostać przekazane do klientów w związku z realizacją kontraktu, czy umowy, jednak nigdy w innym przypadku. Mogą być to dane kontaktowe, firmowe, czy też dane widniejące na Twoich kartach katalogowych, specyfikacjach technicznych, ofertach, materiałach reklamowych, czy też dane podane na stronie internetowej.

4.  Czy dane mogą być udostępnione poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Tak, może dojść do przekazania danych osobowych do państw trzecich.

5.  Jak długo przetwarzamy dane?

Dane będą przetwarzane do czasu wywiązania się obu stron ze swoich zobowiązań, wygaśnięcia terminu przewidzianego na składanie roszczeń, czy wywiązania się z zobowiązań gwarancyjnych.

Dane będą przetwarzane również przez okres wymagany przepisami prawa.

6. Jakie posiadasz prawa odnośnie swoich danych?

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych w celu ich:

 • sprostowania (poprawiania), jeśli są błędne lub nieaktualne,
 • ograniczenia ich przetwarzania,
 • usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 • przeniesienia,
 • wniesienia sprzeciwu,
 • wycofania zgody, jeżeli taka zgoda została udzielona.

7. Czy masz prawo do wniesienia skargi?

Tak, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że naruszyliśmy ochronę Twoich danych osobowych przewidzianych w RODO.

Urząd Ochrony Danych Osobowych
Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

8. Czy możesz nie ujawniać swoich danych osobowych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy, czy świadczenia przez naszą firmę usług. W przypadku, gdy nie będziemy mogli od Ciebie uzyskać niezbędnych danych, to podjęcie współpracy nie będzie możliwe.

9. Czy dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Nie, nie podejmujemy decyzji opartych na zautomatyzowanym profilowaniu danych osobowych. Nie korzystamy też z innych form profilowania.

10. Z kim możesz się skontaktować w sprawie swoich danych?

W przypadku pytań, czy wątpliwości możesz kontaktować się drogą mailową na adres: ala@pbc.com.pl bądź telefonicznie pod numerem +48 58-305-47-09.

Planujesz zostać naszym Klientem, ale zastanawiasz się, jak zadbamy o Twoje dane osobowe?

Zapoznaj się, proszę z informacją odnośnie przetwarzania danych osobowych.

Mając na uwadze bezpieczeństwo Twoich danych osobowych pragniemy poinformować, że przetwarzamy je w sposób bezpieczny oraz zgodny z prawem (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również zwane „RODO”.

1. Kto jest Administratorem Twoich danych?

Administratorem danych osobowych jest Polish Baltic Company PHZ N. Kuzniecow, K. Smoleń S.J.,
z siedzibą w 80-257 Gdańsk, ul. Słowackiego 69/1, tel.: +48 58 305-47-09.

2. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane?

Dane przetwarzamy w celu:

 • udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie ofertowe. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b, RODO;
 • złożenia oferty na interesujące Cię produkty, czy usługi. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b, RODO;
 • negocjacji warunków ewentualnego zamówienia, zlecenia, czy umowy. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b, RODO;
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f, RODO;

3. Czy dane mogą być dalej udostępnione?

Kiedy nawiążemy współpracę dane mogą być przekazywane organom publicznym w celu wywiązania się naszej firmy z obowiązujących przepisów prawa.

Przekazywanie danych może mieć miejsce w przypadku współpracy naszej firmy z podwykonawcami lub usługodawcami. Są to firmy informatyczne, hostingowe, kurierskie, spedycyjne, agencje celne.

4. Czy dane mogą być udostępnione poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Nie, nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich.

5. Jak długo przetwarzamy dane?

Jeżeli nie będziesz zainteresowany naszą ofertą i nie podejmiemy współpracy, to dane zostaną usunięte.

Natomiast, gdy nawiążemy współpracę, to dane będą przetwarzane do czasu wywiązania się obu stron ze swoich zobowiązań, wygaśnięcia terminu przewidzianego na składanie roszczeń, czy wywiązania się z zobowiązań gwarancyjnych. Dane będą przetwarzane również przez okres wymagany przepisami prawa.

6. Jakie posiadasz prawa odnośnie swoich danych?

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych w celu ich:

 • sprostowania (poprawiania), jeśli są błędne lub nieaktualne,
 • ograniczenia ich przetwarzania,
 • usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 • przeniesienia,
 • wniesienia sprzeciwu,
 • wycofania zgody, jeżeli taka zgoda została udzielona.

7. Czy masz prawo do wniesienia skargi?

Tak, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że naruszyliśmy ochronę Twoich danych osobowych przewidzianych w RODO.

Urząd Ochrony Danych Osobowych
Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

8. Czy możesz nie ujawniać swoich danych osobowych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia oferty, realizacji umowy, czy świadczenia przez naszą firmę usług. W przypadku, gdy nie będziemy mogli od Ciebie uzyskać niezbędnych danych, to podjęcie współpracy stanie się niemożliwe. 

9. Czy dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Nie, nie podejmujemy decyzji opartych na zautomatyzowanym profilowaniu danych osobowych. Nie korzystamy też z form profilowania.

10. Z kim możesz się skontaktować w sprawie swoich danych?

W przypadku pytań, czy wątpliwości możesz kontaktować się drogą mailową na adres: ala@pbc.com.pl bądź telefonicznie pod numerem +48 58-305-47-09.