Ochrona danych osobowych


 

Planujesz zostać naszym Klientem, ale zastanawiasz się, jak zadbamy o Twoje dane

osobowe?

Zapoznaj się, proszę z informacją odnośnie przetwarzania danych i polityką prywatności.

 

Mając na uwadze bezpieczeństwo Twoich danych osobowych pragniemy poinformować, że

przetwarzamy je w sposób bezpieczny oraz zgodny z prawem (Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), ogólne rozporządzenie o

ochronie danych, dalej również zwane „RODO”.

 

 1. Kto jest Administratorem Twoich danych?

Administratorem danych osobowych jest Polish Baltic Company PHZ N. Kuzniecow,

K. Smoleń S.J., z siedzibą w 80-257 Gdańsk, ul. Słowackiego 69/1, tel.: +48 58 305-47-09.

 

 1. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane?

Dane przetwarzamy w celu:

 • udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie ofertowe. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b, RODO;

 • złożenia oferty na interesujące Cię produkty, czy usługi. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b, RODO;

 • negocjacji warunków ewentualnego zamówienia, zlecenia, czy umowy. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b, RODO;

 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podstawa prawna:

art. 6 ust. 1 lit. f, RODO;

 

 1. Czy dane mogą być dalej udostępnione?

Kiedy nawiążemy współpracę dane mogą być przekazywane organom publicznym w celu

wywiązania się naszej firmy z obowiązujących przepisów prawa.

 

Przekazywanie danych może mieć miejsce w przypadku współpracy naszej firmy z

podwykonawcami lub usługodawcami. Są to firmy informatyczne, hostingowe, kurierskie,

spedycyjne, agencje celne.

 

 1. Czy dane mogą być udostępnione poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Nie, nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich.

 

 1. Jak długo przetwarzamy dane?

Jeżeli nie będziesz zainteresowany naszą ofertą i nie podejmiemy współpracy, to dane

zostaną usunięte.

 

Natomiast, gdy nawiążemy współpracę, to dane będą przetwarzane do czasu wywiązania

się obu stron ze swoich zobowiązań, wygaśnięcia terminu przewidzianego na składanie

roszczeń, czy wywiązania się z zobowiązań gwarancyjnych. Dane będą przetwarzane

również przez okres wymagany przepisami prawa.

 

    6. Jakie posiadasz prawa odnośnie swoich danych?

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych w celu ich:

 • sprostowania (poprawiania), jeśli są błędne lub nieaktualne,

 • ograniczenia ich przetwarzania,

 • usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

 • przeniesienia,

 • wniesienia sprzeciwu,

 • wycofania zgody, jeżeli taka zgoda została udzielona.

 

    7. Czy masz prawo do wniesienia skargi?

Tak, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że naruszyliśmy ochronę Twoich

danych osobowych przewidzianych w RODO.

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2 ,  00-193 Warszawa


     8. Czy możesz nie ujawniać swoich danych osobowych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia oferty, realizacji

umowy, czy świadczenia przez naszą firmę usług. W przypadku, gdy nie będziemy mogli

od Ciebie uzyskać niezbędnych danych, to podjęcie współpracy stanie się niemożliwe.


 

     9. Czy dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Nie, nie podejmujemy decyzji opartych na zautomatyzowanym profilowaniu danych

osobowych. Nie korzystamy też z form profilowania.

 

     10. Jak przestrzegana jest polityka prywatności na naszej stronie internetowej 

     www.pbc.com.pl?

Nasza strona internetowa www.pbc.com.pl nie korzysta z plików cookies („ciasteczek”).

Informacje, jakie są gromadzone w dziennikach logów służą tylko do poprawnego

administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi

świadczonych usług hostingowych.


    W dziennikach logów przechowywane są następujące informacje:

 • adres IP komputera, z którego odwiedzono naszą stronę

 • czas odwiedzenia strony

 • informacje o przeglądarce (nagłówek przesyłany przez przeglądarkę osoby odwiedzającej)

 • jakie informacje zostały pobrane ze strony

 

Zebrane informacje, o których wspomnieliśmy powyżej, przechowywane są nie dłużej niż

przez okres 3 miesięcy.


Odwiedzając strony internetowe naszych partnerów, prosimy, abyś zapoznał się z ich

polityką prywatności, gdyż ich treść może różnić się od naszej.

 

W przypadku, gdy wprowadzimy jakiekolwiek zmiany, niezwłocznie umieścimy je w naszej

polityce prywatności

 

    11. Z kim możesz się skontaktować w sprawie swoich danych?

 W przypadku pytań, czy wątpliwości możesz kontaktować się drogą mailową na adres:

 ala@pbc.com.pl   bądź telefonicznie pod numerem +48 58-305-47-09.

  


 


 

 

 

 

 

 

Kontakt

ul. Słowackiego 69/1

Gdańsk 80-257

Tel.+ 48 58 320 87 91

e-mail: office@pbc.com.pl