Ochrona danych osobowych

Jesteś naszym kontrahentem i zastanawiasz się, jak dbamy o Twoje dane?

Zapoznaj się, proszę z informacją odnośnie przetwarzania danych osobowych i polityką prywatności.

Mając na uwadze bezpieczeństwo Twoich danych osobowych pragniemy poinformować, że

przetwarzamy je w sposob bezpieczny oraz zgodny z prawem (Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), ogolne rozporządzenie o ochronie danych, dalej rownież

zwane „RODO”.

1. Kto jest Administratorem Twoich danych?

Administratorem danych osobowych jest Polish Baltic Company PHZ N. Kuzniecow,

K. Smoleń S.J., z siedzibą w 80-257 Gdańsk, ul. Słowackiego 69/1, tel.: +48 58 305-47-09.

2. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane?

Dane przetwarzamy w celu:

wywiązania się z postanowień łączących nas umow, pozyskania i złożenia ofert na poszczegolne

produkty i usługi. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b, RODO;

udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, na podstawie obowiązujących przepisow

prawa. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, RODO;

ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podstawa prawna:

art. 6 ust. 1 lit. f, RODO;

rozpatrywania reklamacji. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b, RODO;

udzielenia wsparcia przy organizacji wyjazdow służbowych. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b,

RODO;

organizacji targow branżowych. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b, RODO;

archiwalnym. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, RODO.

3. Czy dane mogą być dalej udostępnione?

Przekazywanie danych może mieć miejsce w przypadku wspołpracy naszej firmy z

podwykonawcami lub usługodawcami. Są to firmy hostingowe, kurierskie, spedycyjne, agencje

celne.

Dane mogą być też przekazywane organom publicznym w celu wywiązania się naszej firmy z

obowiązujących przepisow prawa.

Jeśli okaże się to niezbędne, pewne dane mogą zostać przekazane do klientow w związku z

realizacją kontraktu, czy umowy, jednak nigdy w innym przypadku. Mogą być to dane kontaktowe,

firmowe,

czy też dane widniejące na Twoich kartach katalogowych, specyfikacjach technicznych, ofertach,

materiałach reklamowych, czy też dane podane na stronie internetowej.

4. Czy dane mogą być udostępnione poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Tak, może dojść do przekazania danych osobowych do państw trzecich.

5. Jak długo przetwarzamy dane?

Dane będą przetwarzane do czasu wywiązania się obu stron ze swoich zobowiązań, wygaśnięcia

terminu przewidzianego na składanie roszczeń, czy wywiązania się z zobowiązań gwarancyjnych.

Dane będą przetwarzane rownież przez okres wymagany przepisami prawa.

6. Jakie posiadasz prawa odnośnie swoich danych?

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych w celu ich:

sprostowania (poprawiania), jeśli są błędne lub nieaktualne,

ograniczenia ich przetwarzania,

usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się

z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

przeniesienia,

wniesienia sprzeciwu,

wycofania zgody, jeżeli taka zgoda została udzielona.

7. Czy masz prawo do wniesienia skargi?

Tak, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktorym w Polsce jest Urzędu Ochrony

Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że naruszyliśmy ochronę Twoich danych osobowych

przewidzianych w RODO.

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

8. Czy możesz nie ujawniać swoich danych osobowych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy, czy świadczenia

przez naszą firmę usług. W przypadku, gdy nie będziemy mogli od Ciebie uzyskać niezbędnych

danych, to podjęcie wspołpracy nie będzie możliwe.

9. Czy dane są przetwarzane w sposob zautomatyzowany?

Nie, nie podejmujemy decyzji opartych na zautomatyzowanym profilowaniu danych osobowych. Nie

korzystamy też z innych form profilowania.

10. Jak przestrzegana jest polityka prywatności na naszej stronie internetowej www.pbc.com.pl?

Nasza strona internetowa www.pbc.com.pl nie korzysta z plikow cookies („ciasteczek”). Informacje,

jakie sągromadzone w dziennikach logow słżątylko do poprawnego administrowania serwisem

oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsłgi śiadczonych usłg hostingowych.

W dziennikach logow przechowywane sąnastęująe informacje:

adres IP komputera, z ktorego odwiedzono naszą stronę

czas odwiedzenia strony

informacje o przeglądarce (nagłówek przesyłany przez przeglądarkę osoby odwiedzającej)

jakie informacje zostały pobrane ze strony

Zebrane informacje, o ktorych wspomnieliśmy powyżej, przechowywane są nie dłużej niż przez

okres 3 miesięcy.

Odwiedzając strony internetowe naszych partnerow, prosimy, abyś zapoznał się z ich polityką

prywatności, gdyż ich treść może rożnić się od naszej.

W przypadku, gdy wprowadzimy jakiekolwiek zmiany, niezwłocznie umieścimy je w naszej polityce

prywatności.

11. Z kim możesz się skontaktować w sprawie swoich danych?

W przypadku pytań, czy wątpliwości możesz kontaktować się drogą mailową na adres:

ala@pbc.com.pl bądź telefonicznie pod numerem +48 58-305-47-09.

 


Planujesz zostać naszym Klientem, ale zastanawiasz się, jak zadbamy o Twoje dane osobowe?

Zapoznaj się, proszę z informacją odnośnie przetwarzania danych i polityką prywatności.

Mając na uwadze bezpieczeństwo Twoich danych osobowych pragniemy poinformować, że

przetwarzamy je w sposob bezpieczny oraz zgodny z prawem (Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), ogolne rozporządzenie o ochronie danych, dalej rownież

zwane „RODO”.

1. Kto jest Administratorem Twoich danych?

Administratorem danych osobowych jest Polish Baltic Company PHZ N. Kuzniecow,

K. Smoleń S.J., z siedzibą w 80-257 Gdańsk, ul. Słowackiego 69/1, tel.: +48 58 305-47-09.

2. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane?

Dane przetwarzamy w celu:

udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie ofertowe. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b,

RODO;

złożenia oferty na interesujące Cię produkty, czy usługi. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b,

RODO;

negocjacji warunkow ewentualnego zamowienia, zlecenia, czy umowy. Podstawa prawna: art.

6 ust. 1 lit. b, RODO;

ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podstawa prawna:

art. 6 ust. 1 lit. f, RODO;

3. Czy dane mogą być dalej udostępnione?

Kiedy nawiążemy wspołpracę dane mogą być przekazywane organom publicznym w celu

wywiązania się naszej firmy z obowiązujących przepisow prawa.

Przekazywanie danych może mieć miejsce w przypadku wspołpracy naszej firmy z

podwykonawcami lub usługodawcami. Są to firmy informatyczne, hostingowe, kurierskie,

spedycyjne, agencje celne.

4. Czy dane mogą być udostępnione poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Nie, nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich.

5. Jak długo przetwarzamy dane?

Jeżeli nie będziesz zainteresowany naszą ofertą i nie podejmiemy wspołpracy, to dane zostaną

usunięte.

Natomiast, gdy nawiążemy wspołpracę, to dane będą przetwarzane do czasu wywiązania się obu

stron ze swoich zobowiązań, wygaśnięcia terminu przewidzianego na składanie roszczeń, czy

wywiązania się z zobowiązań gwarancyjnych. Dane będą przetwarzane rownież przez okres

wymagany przepisami prawa.

6. Jakie posiadasz prawa odnośnie swoich danych?

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych w celu ich:

sprostowania (poprawiania), jeśli są błędne lub nieaktualne,

ograniczenia ich przetwarzania,

usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się

z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

przeniesienia,

wniesienia sprzeciwu,

wycofania zgody, jeżeli taka zgoda została udzielona.

7. Czy masz prawo do wniesienia skargi?

Tak, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktorym w Polsce jest Urzędu

Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że naruszyliśmy ochronę Twoich danych osobowych

przewidzianych w RODO.

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

8. Czy możesz nie ujawniać swoich danych osobowych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia oferty, realizacji umowy,

czy świadczenia przez naszą firmę usług. W przypadku, gdy nie będziemy mogli od Ciebie uzyskać

niezbędnych danych, to podjęcie wspołpracy stanie się niemożliwe.

9. Czy dane są przetwarzane w sposob zautomatyzowany?

Nie, nie podejmujemy decyzji opartych na zautomatyzowanym profilowaniu danych osobowych.

Nie korzystamy też z form profilowania.

10. Jak przestrzegana jest polityka prywatności na naszej stronie internetowej

www.pbc.com.pl?

Nasza strona internetowa www.pbc.com.pl nie korzysta z plikow cookies („ciasteczek”).

Informacje, jakie sągromadzone w dziennikach logow słżątylko do poprawnego

administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsłgi

śiadczonych usłg hostingowych.

W dziennikach logow przechowywane sąnastęująe informacje:

adres IP komputera, z ktorego odwiedzono naszą stronę

czas odwiedzenia strony

informacje o przeglądarce (nagłówek przesyłany przez przeglądarkę osoby odwiedzającej)

jakie informacje zostały pobrane ze strony

Zebrane informacje, o ktorych wspomnieliśmy powyżej, przechowywane są nie dłużej niż przez

okres 3 miesięcy.

Odwiedzając strony internetowe naszych partnerow, prosimy, abyś zapoznał się z ich polityką

prywatności, gdyż ich treść może rożnić się od naszej.

W przypadku, gdy wprowadzimy jakiekolwiek zmiany, niezwłocznie umieścimy je w naszej

polityce prywatności.

11. Z kim możesz się skontaktować w sprawie swoich danych?

W przypadku pytań, czy wątpliwości możesz kontaktować się drogą mailową na adres:

ala@pbc.com.pl bądź telefonicznie pod numerem +48 58-305-47-09.

 

 

 

 

 

 

Kontakt

ul. Słowackiego 69/1

Gdańsk 80-257

Tel.+ 48 58 320 87 91

e-mail: office@pbc.com.pl