Pompy

Oferujemy szeroką gamę pomp w wykonaniu morskim:
Pompy wirowe, jedno- i wielostopniowe, do montażu poziomego lub pionowego, wykorzystywane do przetłaczania wody morskiej i słodkiej, ścieków, czynników chłodniczych i innych substancji w instalacjach okrętowych i offshore. Znajdują zastosowanie w następujących systemach:

 

  • balastowym

  • przeciwpożarowym

  • zęzowym

  • chłodniczym

  • zaopatrzenia w wodę pitną i technologiczną

  • ładunkowym


Wydajność: do 4000 m3/h

Wysokość podnoszenia: do 350 m

Pompy śrubowe, nisko- i średniociśnieniowe pompy przeznaczone do przetłaczania cieczy hydraulicznych, paliw, olejów smarnych, opałowych i transformatorowych w instalacjach okrętowych, offshore, rafineriach, portach, itp.

Wydajność: do 5000 l/min

Pompy tłokowe, przeznaczone do pompowania wody słodkiej i słonej przy niskim lustrze wody, stosowane głównie w systemach balastowym, zęzowym i przeciwpożarowym.

Wydajność: do 28 m3/h

Wysokość podnoszenia: do 60 m


Pompy przeciwpożarowe przenośne, lekkie kompaktowe agregaty pompowe napędzane silnikiem dieslowskim, wykorzystywane do gaszenia pożarów oraz odwadniania pomieszczeń na statkach towarowych

i pasażerskich, okrętach wojennych, jednostkach ratowniczych i instalacjach offshore.

Wydajność: 450 ÷ 900 l/min przy ciśnieniu tłoczenia 6 ÷ 1,5 bar

Moc silnika: 10 HP (dostępne również inne silniki)

Pompy mogą być dostarczone w komplecie z wężami ssawnymi i tłocznymi, prądownicami oraz innym wyposażeniem według życzenia zamawiającego.


 


 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

ul. Słowackiego 69/1

Gdańsk 80-257

Tel.+ 48 58 320 87 91

Fax: +48 58 305 47 09

e-mail: office@pbc.com.pl