Polityka prywatności strony internetowej www.pbc.com.pl


 

Jesteś naszym kontrahentem i zastanawiasz się, jak dbamy o Twoje dane?

Zapoznaj się, proszę z informacją odnośnie przetwarzania danych osobowych i polityką prywatności.

 

Mając na uwadze bezpieczeństwo Twoich danych osobowych pragniemy poinformować, że przetwarzamy je w sposób bezpieczny oraz zgodny z prawem (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również zwane „RODO”.

 

 1. Kto jest Administratorem Twoich danych?

Administratorem danych osobowych jest Polish Baltic Company PHZ N. Kuzniecow, K. Smoleń S.J., z siedzibą w 80-257 Gdańsk, ul. Słowackiego 69/1, tel.: +48 58 305-47-09.

 

 1. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane?

Dane przetwarzamy w celu:

 • wywiązania się z postanowień łączących nas umów, pozyskania i złożenia ofert na poszczególne produkty i usługi. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b, RODO;

 • udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, RODO;

 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podstawa prawna:

art. 6 ust. 1 lit. f, RODO;

 • rozpatrywania reklamacji. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b, RODO;

 • udzielenia wsparcia przy organizacji wyjazdów służbowych. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b, RODO;

 • organizacji targów branżowych. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b, RODO;

 • archiwalnym. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, RODO.

 1. Czy dane mogą być dalej udostępnione?

Przekazywanie danych może mieć miejsce w przypadku współpracy naszej firmy zpodwykonawcami lub usługodawcami. Są to firmy hostingowe, kurierskie, spedycyjne,agencje celne.

 

Dane mogą być też przekazywane organom publicznym w celu wywiązania się naszej firmy z obowiązujących przepisów prawa.Jeśli okaże się to niezbędne, pewne dane mogą zostać przekazane do klientów w związku zrealizacją kontraktu, czy umowy, jednak nigdy w innym przypadku. Mogą być to dane kontaktowe, firmowe, czy też dane widniejące na Twoich kartach katalogowych,specyfikacjach technicznych, ofertach, materiałach reklamowych, czy też dane podane na stronie internetowej.

 

 1. Czy dane mogą być udostępnione poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Tak, może dojść do przekazania danych osobowych do państw trzecich.

 

 1. Jak długo przetwarzamy dane?

Dane będą przetwarzane do czasu wywiązania się obu stron ze swoich zobowiązań, wygaśnięcia

terminu przewidzianego na składanie roszczeń, czy wywiązania się z zobowiązań gwarancyjnych.

Dane będą przetwarzane również przez okres wymagany przepisami prawa.

 

6. Jakie posiadasz prawa odnośnie swoich danych?

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych w celu ich:

 • sprostowania (poprawiania), jeśli są błędne lub nieaktualne,

 • ograniczenia ich przetwarzania,

 • usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

 • przeniesienia,

 • wniesienia sprzeciwu,

 • wycofania zgody, jeżeli taka zgoda została udzielona.


7 .Czy masz prawo do wniesienia skargi?

Tak, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że naruszyliśmy ochronę Twoich danych osobowych przewidzianych w RODO.

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa

 

8 . Czy możesz nie ujawniać swoich danych osobowych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy, czy świadczenia przez naszą firmę usług. W przypadku, gdy nie będziemy mogli od Ciebie uzyskać niezbędnych danych, to podjęcie współpracy nie będzie możliwe.

 

9. Czy dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Nie, nie podejmujemy decyzji opartych na zautomatyzowanym profilowaniu danych osobowych. Nie korzystamy też z innych form profilowania.

 

10. Jak przestrzegana jest polityka prywatności na naszej stronie internetowej

      www.pbc.com.pl?

Nasza strona internetowa www.pbc.com.pl nie korzysta z plików cookies („ciasteczek”). Informacje, jakie są gromadzone w dziennikach logów służą tylko do poprawnego administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.


    W dziennikach logów przechowywane są następujące informacje:

 • adres IP komputera, z którego odwiedzono naszą stronę

 • czas odwiedzenia strony

 • informacje o przeglądarce (nagłówek przesyłany przez przeglądarkę osoby odwiedzającej)

 • jakie informacje zostały pobrane ze strony

Zebrane informacje, o których wspomnieliśmy powyżej, przechowywane są nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy.

Odwiedzając strony internetowe naszych partnerów, prosimy, abyś zapoznał się z ich polityką prywatności, gdyż ich treść może różnić się od naszej.


W przypadku, gdy wprowadzimy jakiekolwiek zmiany, niezwłocznie umieścimy je w naszej polityce prywatności.

 

11. Z kim możesz się skontaktować w sprawie swoich danych?

W przypadku pytań, czy wątpliwości możesz kontaktować się drogą mailową na adres: ala@pbc.com.pl bądź telefonicznie pod numerem +48 58-305-47-09.


 


 

 

 

 

 

 

Kontakt

ul. Słowackiego 69/1

Gdańsk 80-257

Tel.+ 48 58 320 87 91

e-mail: office@pbc.com.pl